Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

De tien geboden van elke jeugdtrainer:

  1. Elke speler is even belangrijk. Dus geven we de uitleg en de demo steeds voor allemaal samen. De trainer zorgt er ook voor dat hij iedereen ziet en dat alle spelers de uitleg horen of de demo zien.
  2. Geef de uitleg en demo tegelijkertijd (of laat de spelers demonstreren). Hou dit zo kort mogelijk (en laat de oefening zo snel mogelijk starten).
  3. Laat spelers zelf tijdens de demo de sterke en zwakken punten van de uitvoering vaststellen.
  4. Zorg voor de uitdagende vormen ("Wie kan...?").
  5. Spreek de taal van het kind (gebruik beeldspraak bij de jongste).
  6. Moedig de spelers altijd aan (een positieve coachen zorgt voor succes ervaring).
  7. Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen.
  8. Geef tijdens de wedstrijd(vormen) geen richtlijnen aan speler aan de bal voordat hij zijn actie verricht: laat hen zelf de oplossing vinden.
  9. Bij een leergesprek worden de doelstellingen geëvalueerd (na een vorm of de training). Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.
  10. Hou de score goed bij (ze spelen om te winnen) en waak ook over de reglementen.